De ligging, ruimte en de redelijke grondprijzen maakt Haven Lauwersoog tot een aantrekkelijke vestigingslocatie. Het ontbreken van files draagt hieraan bij.

In de haven zijn o.a. de volgende faciliteiten aanwezig:

 • Openbare kaden
 • Ligplaatsen, afmeerfaciliteiten en drijvende steigers
 • Havenontvangstvoorzieningen
 • Passagiersdiensten naar Schiermonnikoog (door derden)
 • Gratis parkeren voor 2 uur
 • Voordeling langparkeren
 • Diverse eetgelegenheden.

Haven Lauwersoog wil haar terreinen nadrukkelijk onder de aandacht brengen.
Dit vloeit voort uit haar missie, nl. het realiseren van een levendige, attractieve en multifunctionele haven en is vastgelegd in het Business Plan 2010 – 2020

Er is nog een aantal terreinen beschikbaar.Durch die gute Lage, das Platzangebot und die vertretbaren Grundstückspreise ist der Hafen von Lauwersoog ein attraktiver Niederlassungsort. Fehlende Staus tun hierzu ihr Übriges.

Der Hafen verfügt u.a. über die folgenden Einrichtungen:

 • Öffentliche Kais
 • Liegeplätze, Anlegestellen und Schwimmstege
 • Hafenempfangseinrichtungen
 • Passagierdienste nach Schiermonnikoog (Drittanbieter)
 • 2 Stunden freies Parken
 • Günstiges Langzeitparken
 • Diverse Speiselokale

Die Betreiber möchten verstärkt das Interesse für die Grundstücke im Hafen Lauwersoog wecken.
Dies ergibt sich aus ihrer Mission, der Realisierung eines lebendigen, attraktiven und multifunktionalen Hafens, die im Businessplan 2010 – 2020 festgelegt wurde.

Es sind noch einige Grundstücke frei.Its situation, space and favourable land prices make the Port of Lauwersoog an attractive place to locate. A lack of road congestion helps towards this.
The port includes the following facilities:

 • Public docks
 • Berths, mooring facilities and floating jetties
 • Port reception facilities
 • Passenger terminal for Schiermonnikoog ferry (by third parties)

 

 • Free parking for 2 hours
 • Beneficial long-stay car parking rates
 • Various cafes and restaurants.

The Port of Lauwersoog aims to give as much publicity as possible to its amenities.
This is part of its mission, namely, to create a lively, attractive and multifunctional port, which is set out in the 2010 – 2020 Business Plan.
There are still a number of spaces available.La situation géographique, l’espace et les prix de terrain compétitifs font de Port Lauwersoog un lieu d’implantation attrayant en raison aussi de l’absence de bouchons.

Le port possède e.a. les équipements suivants :

 • Quais publics
 • Postes à quai, équipements d’amarrage et pontons flottants
 • Equipements d’accueil portuaire
 • Ferries vers Schiermonnikoog (sociétés tierces)
 • Parking gratuit pendant 2 heures
 • Prix avantageux du parking longue durée
 • Divers restaurants et bistrots.

Port Lauwersoog souhaite expressément attirer l’attention sur ses terrains, ce qui découle de sa mission, à savoir la réalisation d’un port dynamique, attractif et multifonctionnel, définie dans le Business Plan 2010 – 2020

Un certain nombre de terrains est encore disponible.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *