Overheid

Provincie Groningen
Provincie Fryslân
Gemeente De Marne
Gemeente Dongeradeel
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken
Antwoord voor bedrijven
Algemene Inspectiedienst (AID)

Belangrijke instanties

NOM
SNN
Kamer van Koophandel Groningen
Visafslag Lauwersoog
Visafslag Urk
KNRM
Waterschap Noorderzijlvest
Bedrijven nieuws Groningen
Waddenvereniging
Visserijvereniging Hulp in Nood
Staatsbosbeheer
VVV Lauwersland

Nieuws

Schuttevaer

Dagblad van het Noorden

Leeuwarder Courant

RTV Noord

Overig

haven.pagina.nl

Ontwikkeling Visie Lauwersoog

Behörden

Provinz Groningen
Provinz Fryslân
Gemeinde De Marne
Gemeinde Dongeradeel
Niederländisches Verkehrsministerium
Niederländisches Wirtschaftsministerien
Antwort für Firmen
Allgemeiner Inspektionsdienst (AID)

Wichtige Instanzen

NOM
SNN
Industrie- und Handelskammer Groningen
Fischauktion Lauwersoog
Fischauktion Urk
KNRM
Wasserbehörde Noorderzijlvest
Unternehmensnachrichten Groningen
Wattenverein
Visserijvereniging Hulp in Nood
Staatsbosbeheer
VVV Lauwersland

Aktuelles

Schuttevaer
Dagblad van het Noorden
Leeuwarder Courant
RTV Noord

Sonstiges

haven.pagina.nl
Ontwikkeling Visie Lauwersoog

Government

Province of Groningen
Province of Fryslân
Municipality of De Marne
Municipality of Dongeradeel
Ministry of Transport, Public Works and Water Management
Ministry of Economic Affairs
Answers for companies
Algemene Inspectiedienst (General Inspectorate) (AID)

Important organisations

NOM
SNN
Groningen Chamber of Commerce
Lauwersoog fish market
Urk fish market
KNRM (lifeboat service)
Waterschap Noorderzijlvest (water board)
Groningen business news
Waddenvereniging (Wadden Sea society)
Hulp in Nood (fishermen’s association)
Staatsbosbeheer (forestry commission)
Lauwersland tourist board

News

Schuttevaer
Dagblad van het Noorden
Leeuwarder Courant
RTV Noord

Other

haven.pagina.nl
Lauwersoog development vision

Autorités

Province de Groningue
Province de Frise
Commune De Marne
Commune Dongeradeel
Ministère des Transports et des Ponts et Chaussées
Ministère de l’Economie
Portail pour les entreprises
Service d’inspection général (AID)

Instances importantes

Société de développement régionale (NOM)
Partenariat Nord des Pays-Bas (SNN)
CCI Groningue
Criée Lauwersoog
Criée Urk
Société royale de sauvetage néerlandaise (KNRM)
Syndicat des eaux Noorderzijlvest
Actualités entreprises Groningue
Association des Wadden
Association de pêche Hulp in Nood
Administration forestière néerlandaise
Office de tourisme Lauwersland

Journaux

Schuttevaer
Dagblad van het Noorden
Leeuwarder Courant
RTV Noord

Autres

port.pagina.nl
Développement Vision Lauwersoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *